You are here » Gemeenten
 

Welkom bij Reparco

Totaaloplossingen en garanties aan gemeenten
Reparco biedt gemeenten een totaaloplossing aan op het gebied van oudpapier en karton. Wij verzorgen voor u het gehele traject: van advies, inzameling, inkoop en verwerking (Sortering), tot aan het persen, balen en het rechtstreeks leveren aan onze eigen papierfabriek.
 

Oudpapierbedrijf Reparco en papierfabriek Parenco: unieke combinatie
Reparco en Parenco, een papierfabriek gevestigd te Renkum, maken deel uit van dezelfde Nederlandse groep.

Reparco heeft 1 productievestiging waar het gemeentelijk huishoudelijk oud papier en karton wordt uitgesorteerd in oud papierstromen geschikt voor de papierindustrie en in het bijzonder voor onze papierfabriek Parenco.

Parenco is een papierfabriek met 2 machines. Parenco produceert SC-B (Supercalendered B Soort), een papiersoort welke vooral in de reclame- en folderwereld zijn afzet vindt. Parenco is het enige Nederlandse bedrijf dat deze papiersoort produceert. Daarnaast produceert Parenco ook de kartonsoorten: TL (testliner) en FL (Fluting). Deze producten worden afgezet aan corrugators die er op hun beurt kartonnen dozen van produceren.

Door onze unieke combinatie van oud papier bedrijf en papierfabriek kunnen we gemeenten belangrijke garanties bieden inzake afnameverplichting en competitieve vergoedingen.
 

Totaaloplossingen
Reparco biedt de gemeenten een maximum aan flexibiliteit. Wij bieden u de mogelijkheid om niet alleen de verwerking van het oud papier te verzorgen maar eveneens de volledige inzameling. Reparco doet dit zelf of met bevoorrechte, gespecialiseerde partner- ondernemingen.Wij kunnen, indien u dit wenst, ook de contacten met uw verenigingen onderhouden.

Wat de verwerking betreft zijn alle mogelijke types van prijsconstructies bespreekbaar , en zijn we in staat langdurige contracten af te sluiten. 
Met andere woorden, onze aanbiedingen kunnen we volledig aan laten sluiten op uw individuele behoeftes . Tevens kunnen wij ondersteuning verlenen bij het verzorgen van maandrapportages, en denken wij graag met u mee bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Neem contact met ons op als U vrijblijvend meer informatie wilt over hetgeen Reparco voor uw gemeente kan betekenen

Totaaloplossingen op maat voor iedere gemeente

Maximale afzetgaranties
100% zusterbedrijf van papierfabriek Parenco
Reparco is een 100% zusterbedrijf van de papierfabriek Parenco te Renkum en beide ondernemingen zijn in Nederlandse handen.
Parenco heeft een jaarlijkse behoefte van 750 000 Ton oud papier. Reparco heeft als taak deze grondstofbehoefte in te vullen. Onze papierfabriek is in staat om het oud papier van ongeveer de 2/3 van de Nederlandse bevolking te recycleren tot nieuw papier.

De unieke combinatie van oud papier bedrijf en papierfabriek maken het mogelijk om aan de gemeenten belangrijke garanties te bieden betreffende afnameverplichting en competitieve vergoedingen.

Maximale afzetgaranties door rechtstreekse levering aan onze eigen fabriek

Recycling op eigen bodem
In de filosofie van Reparco en Parenco spelen duurzaamheid en milieu een belangrijke rol. Ons duurzaamheidbeleid is een integraal onderdeel van onze strategische doelstellingen

Samenwerken en partnership met de Reparco-Parenco combinatie biedt dus belangrijke milieu en maatschappelijke voordelen:

  • Het oudpapier van uw gemeente wordt dicht bij huis gerecycleerd tot nieuw papier, en wordt niet eerst de halve wereld rondgebracht voordat het wordt verwerkt. Dit levert aanzienlijke winsten op energieverbruik en CO2 uitstoot op.
  • Het behalen van nagenoeg het hoogst haalbare op de ladder van Lansink, namelijk product recycling, van oud papier naar nieuw papier.
  • Het garanderen en continueren van lokale werkgelegenheid, en het bewaken en opvolgen van de meest vooruitstrevende veiligheidsvoorschriften voor alle betrokken medewerkers
  • Al onze inspanningen worden ieder jaar gepubliceerd in het jaarverslag

Maximaal milieurendement door productrecycling in eigen Land!

Integriteit
Integriteit en betrouwbaarheid zijn voor ons bedrijf van heel groot belang, en vormen de belangrijkste basis in onze ondernemingsvisie.

Werken met Reparco betekent voor de gemeente dat u onmiddellijk controle heeft over wat er met uw oud papierstromen gebeurt.

Erkend Papierverwerker

  • Reparco beschikt over het Oud Papier en Karton (OPK) certificaat.
  • Daarnaast zijn alle bedrijven lid van de Federatie Nederlandse Oudpapierondernemingen (FNOI).
  • Tevens zijn wij sinds de oprichting van PRN (Papier Recycling Nederland) lid van deze organisatie.
  • Via Parenco zijn wij lid van de VNP (Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrikanten)
  • Tot slot zijn alle Reparco bedrijven ook lid van de NVRD (Nederlandse Vereniging voor
  • Reinigingsdiensten) , sector Afval- en Reinigingsmanagement.
 

Voorlichting en bedrijfsbezoeken
Op het gebied van voorlichting en communicatie hebben we diverse initiatieven ontwikkeld.

Doel van deze initiatieven is om samen met de gemeenten continu te streven naar het verhogen van de inzamelpercentages en het verbeteren van de kwaliteit van het ingezamelde oudpapier.

Daarnaast organiseren wij structureel voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen voor gemeenten op onze sorteerlocaties en op de fabriekslocatie.
Neem vrijblijvend contact met ons op als U als gemeente geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van een bedrijfsbezoek aan onze recyclebedrijven of aan onze fabriek.

Nederland@reparco.nl